De inwerkperiode

Inwerken nieuwe medewerker

Heb je een nieuwe baan of start je binnenkort in een andere functie? Dan is het prettig dat je goed ingewerkt wordt. Zo leer je snel het bedrijf, je taken en verantwoordelijkheden, je werkzaamheden en de klanten kennen.

Voorwaarden voor succesvol inwerken

Je leidinggevende dient zorg te dragen voor een goed inwerkplan en een goede ontvangst op de eerste dag. Gebeurt dit niet vraag dan zelf om een inwerkplan. Je leidinggevende dient vervolgens zorg te dragen voor momenten waarop de voortgang met je besproken wordt.

Het inwerkplan

Het inwerkplan dient afgestemd te worden op je functie, achtergrond en ervaring. In het plan staan acties als kennismakingsgesprekken met collega's en belangrijke informatie die je moet weten over het bedrijf. Je leidinggevende dient af te stemmen welke collega verantwoordelijk is voor welke stap van het inwerkplan. Het plan bevat tevens bepaalde momenten waarop  de voortgang met jou besproken wordt, alsook een datum voor het afrondende gesprek waarin bepaalt wordt of je contract verlengd wordt.

Download hier het Model Introductieplan.doc, en pas het document direct aan in je eigen look en feel.