Waarschuwingsregister

Jammer genoeg komen diefstal, oplichting van je werkgever, verduistering , of valsheid in geschrifte ook regelmatig in de winkel voor.  Voor je werkgever is de schade enorm en de werksfeer leidt hieronder.

Om deze nare situaties zoveel mogelijk te voorkomen, is een fraude preventie aanpak voor de detailhandel ontwikkeld. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel. In dit register kan het aangesloten winkelbedrijf nagaan of er van een sollicitant een frauduleus verleden bekend is bij een ander deelnemend winkelbedrijf.

Tijdens de sollicitatieprocedure kan een werkgever dit register raadplegen.

Klik hier voor meer informatie