Arbocatalogus

Hoe gaat het bedrijf waar jij werkt om met gezondheid en veiligheid?

Jouw werkgever moet de doelvoorschriften over gezondheid en veiligheid uit de Arbowetgeving opvolgen. In deze wetgeving staat precies welke doelen hij moet bereiken, maar staat niet beschreven hoe hij dit moet doen. Daarom hebben werkgevers samen met werknemers een Arbocatalogus opgesteld waarin technieken en manieren, normen en praktische handleidingen staan waarmee je veilig en gezond kunt werken. Een nuttige catalogus voor jouw werkgever, maar zeker ook voor jou als werknemer.

Goedgekeurde Arbocatalogus

De Arbocatalogus is door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers gemaakt. De Arbeidsinspectie controleert of:

  • De branchecatalogus voldoende goede oplossingen biedt voor de risico’s
  • De branchecatalogus niet in strijd is met de wet
  • De makers van de catalogus (werkgevers en werknemers) de sector vertegenwoordigen
  • En gaat na voor welk werkgebied (branche of groep bedrijven) de catalogus bedoeld is

Na goedkeuring van de catalogus zijn werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk voor de inhoud, verspreiding en naleving ervan. Werken jullie met een door de arbeidsinspectie goedgekeurde Arbocatalogus? Dan voldoet het bedrijf waar je werkt aan de wettelijke eisen.

De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. 

Controle door de arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert bedrijven op het naleven van de wet en regelgeving. Als jouw werkgever de arbocatalogus toepast, houdt de Arbeidsinspectie rekening met de oplossingen die in de catalogus staan.

In branchebrochures (voor Parketleggerssector is deze gereed en op te vragen bij www.arbeidsinspectie.nl) legt de Arbeidsinspectie uit hoe een inspectie verloopt en wat in hun ogen de belangrijkste arbeidsrisico’s in de branche zijn. Iedereen moet aan de doelvoorschriften in de Arbowet en aan de Europese wetgeving voldoen, ook gebruikers van de arbocatalogi. Bedrijven die oplossingen uit een goedgekeurde arbocatalogus opvolgen, worden minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie hard op.